"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

PE 8x33

Planhyvlat 

 

 

 

 


 

Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:      

 

8x15                                            A
8x21                                            A
8x27                                            A
8x33                                            A
8x44                                            A
8x70                                            A
8x95                                            A
8x120                                          A
8x145                                          A
12x12                                          A
12x21                                          A
12x44                                          A
15x15                                          A
15x21                                          A
15x33                                         A och B
15x44                                         A och B
15x70                                         A och B
15x95                                         A och B
15x120                                       A och B
15x145                                       A och B
15x170                                       B
21x21                                         A och B
21x27                                         A
21x33                                         A och B
21x44                                         A och B
21x70                                         A och B
21x95                                         A och B
21x120                                       A och B
21x145                                       A och B
21x170                                       B
21x195                                       B
27x27                                         A och B
27x44                                         B
27x70                                         A och B
27x95                                         B
27x120                                       B
27x145                                       B
27x170                                       B
27x195                                       B
33x33                                         A och B
33x44                                         A och B
33x70                                         A och B
33x95                                         B
33x120                                       B
33x145                                       B
33x170                                       B
33x195                                       B
33x220                                       B
44x44                                         A och B
44x70                                         B
44x95                                         B
44x120                                       B
44x145                                       B
44x170                                       B
44x195                                       B
44x220                                       B