"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Rundstavv

 

 

Rundstav 

 


 

 

Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:      

8 mm                                          A

11 mm                                        A

15 mm                                        A

21 mm                                        A

27 mm                                        A

33 mm                                        A

44 mm                                        A

56 mm                                        B

70 mm                                        B