"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Halvstavv

Halvstav 

 

 

 


  

Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:    

15 mm                                         A

21 mm                                         A

27 mm                                         A

33 mm                                         A

44 mm                                         A