"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Hornlistt

 

 

Hörnlist 

 


  

Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:  

21 mm                                        A                                    Ja

27 mm                                        A                                    Ja

33 mm                                        A                                    Ja

44 mm                                        A                                    Ja

50 mm                                       B