"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Kvartsstavv

 

Kvartstav 

 

 

 


  

Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:

8 mm                                           A

11 mm                                        A                                    Ja

15 mm                                        A                                    Ja

21 mm                                        A

27 mm                                        A

33 mm                                        A