"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

T1321x95

T-13 

 

 


Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:               

21x95                                    A och B  

21x120                                       B                         

21x145                                       B