"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Ytterpaneler:

 

Klicka på bilderna för att se vilka storlekar det finns.


 

 

 

 

     UP1:                                  UP2:                                 UP3:

 

UP1(beskuren)                    UP2(beskuren)                    UP3(beskuren)

 

Dubbelfas                                           Enkelfas                                        Fjällpanel

 

 

 


 

 

 

       UP4:                                UP5:                                UP6:

 

Mossb UP4 LR(beskuren)                    UP5(beskuren)                    Mossb UP6 granGrovHyvlad LR(beskuren)

 

    Stockpanel                               Herrgårdspanel                                Pärlspont

 

 

 

 


 

               UP7:                             Hattläkt:                               L1:

                                           

Mossb UP7(beskuren)                    21x44 hattlakt(beskuren)                    L1(beskuren)

                         

           Y-panel                                    Lockläkt                                 Kärlad Lockläkt                  

 

 

 

 


 

 

                   L2:

                                          

L2(beskuren) 

                                                           

 Fasad lockläkt

      

 

 


 utskriftsformat