"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Innerpaneler:

 

Klicka på bilderna för att se vilka storlekar det finns.


 

 

     IP2:                                    IP3:                                  IP5:

 

IP2 12x70(beskuren)                    MossbPanel IP3_13x160_LR(beskuren)                    IP5(beskuren)

 

 

   Bastupanel                                    Pärlspont

 


 

 

 

       IP7:                                  IP8:                                 IP9:

 

IP7(Beskuren)                   MossbodaPanel IP8_16x170_LR(beskuren)                    IP9(beskuren)

 

Allmogepanel                             Mossbodapanel                               Lockpanel

 

 

 


 

 

Dubbelpärlspont:             Slätspont:

                                         

MossbPanel DubbS_IP13x95_LR(beskuren)                    MossbPanel SlatS_13x120_LR.jpg(beskuren)

                         

 

                                     

 


 utskriftsformat