"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Här ser ni höga sockeln monterad.

Tredeladsockelsiidan(600)

tredeladsockeloovan(600)