"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Råplan
Dimensioner:                       Kvalitet:                       Vitmålad:               

21x44                                    Finsågad
21x70                                    Finsågad & VI
21x95                                    Finsågad & VI
21x120                                  Finsågad                        
21x145                                  Finsågad
21x170                                  Finsågad
21x195                                  Finsågad
21x220                                  Finsågad
28x70                                    Planhyvlad fyra runda kanter
34x70                                    Planhyvlad fyra runda kanter