"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

Standardsortiment:

Här hittar du de lister och paneler som vi lagerför.

 


 

 

Golvsocklar                                          Fönster och Dörrfoder                                   Taklister

Mossb S3 LR                                  Mossb F6 beskuren                                Mossb T6

 


 

  

 Innerpaneler                                                Ytterpaneler                                       Profilerade lister

 Mossb IP3                                Mossb UP6 Klyv                             Mossb B3

         

 


 

 
Standardlister                              Planhyvlat, Råplan och Råspont                         Övrigt

 Hornlist(beskuren)                               PE 8x33(beskuren)2                              HL3(beskuren)2

 

 


 

             Golv

 Golv1(beskuren)