"Vi gör vad ni vill, andra gör vad de kan."

CE MÄRKNING

 

 


 

Prestandadeklaration 4001

 

Massiva golvbrädor av barrträ (obehandlade).

 

Byggprodukt

 Är massiva golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14342:2013 baserad på EN 14342: 2005+A1:2008.

 

Byggproduktens avsedda användning

 Trägolv inomhus

 

Tillverkare 

 Företag: PO Hiller Trävaror AB

Adress: Mossboda 74493 Runhällen

Telefon: 0224-91275

E:post: info@pohiller.se

Hemsida: www.pohiller.se

 

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

 

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda övernsstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4. 

 

Angivna prestanda 

 Prestanda för massiva spontade golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14342:2013 baserad på EN 14342:2005+A1:2008 Trägolv - egenskaper, utvärderingar av överensstämmelse och märkning. 

 

Väsentliga egenskaper:  Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp: PNSY:furu (Pinus sylvestris) eller PCAB:gran (Picea abies)

Växtregion: NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

 

Reaktion vid brandpåverkan/minimitjocklek/minsta medel-densitet:        

Furu: utan luftspalt Dfi-s 1/14 mm/480 kg/m3       

Gran: utan luftspalt Dfi-s 1/14mm/400kg/m3       

med luftspalt: Cfi-s 1/20 mm/400 kg/m3      

OBS! Ännu ej i EN 14342

 

Formaldehydklass: E1

Innehåll av pentaklorfenol: inget

Böjhållfasthet: NPD

Halkmotstånd: NPD

Värmeledningstal: NPD

Naturlig beständighetsklass: 4 (enligt SS-EN 350-2)

Vår byggprodukt; massiva, spontade och inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade golvbrädor av barrträ, överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

 

Runhällen den 29 april 2014 

PO Hiller Trävaror AB 

 

 underskriftollehiller

........................................

(underskrift)

 

Olle Hiller, verkställande direktör

(namnförtydligande och befattning) 

 

 

 utskriftsformat

 


 

 Prestandadeklaration 5001

 Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont.

 

Byggprodukt 

 Det är sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013.

 

Byggproduktens avsedda användning

 Invädig eller utvändig panel för väggar och innertak.

 

Tillverkare:

 Företag: PO Hiller Trävaror AB

Adress: Mossboda 74493 Runhällen

Telefon: 0224-91275

E-post: info@pohiller.se

Hemsida: www.pohiller.se

 

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda 

 System 4. Produkten består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

 

Angivna prestanda 

 Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013. Träpaneler - Egenskaper, provning och kontroll samt märkning. 

 

Väsentliga egenskaper: Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp: PNSY:furu (Pinus sylvestris) eller PCAB:gran (Picea abies) 

Växtregion: NNE Europe (Northern Europe and North Eastern Europe) 

Minimitjocklek: 6 mm 

 

Reaktion vid brandpåverkan D-s2, d2 (CWFT enligt SS-EN 14915, tabell 1: minsta medeldensitet 390kg/m3; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm). OBS! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom. För andra slutanvändningar se tabell 1.

 

Formaldehydklass: E1

Inehåll pentaklorfenol: Inget

Vattenångsgenomsläpplighet: 60 (SS-EN 14915, avsnitt 5.5)

Ljudabsorptionskoefficient: 0,10/0,30 (SS-EN 14915, se avsnitt 5.6)

Naturlig beständighetsklass: 4 (enligt SS-EN 350-2)

 

Vår byggprodukt; sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

 

Runhällen den 29 april 2014

 

PO Hiller Trävaror AB

 

 

 

 

 underskriftollehiller

............................................

(underskrift)

 

 

 

Olle Hiller, verkställande direktör

(namnförtydligande och befattning)

 

 

utskriftsformat